cart
2021.09.12

中秋節,月圓人圓

中秋節(農曆8/15)
農曆八月為秋季第二個月,民間稱為中秋。

今年因疫情嚴峻,國人盡力將防疫做足,
總會雨過天青。

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。

聯絡資訊

電話:(05) 557-4085 / (05)557-3435傳真:(05) 557-4087地址:640 雲林縣斗六市湖山路141之1號
facebook line
Web Design:CB